UV лампи

Ултравиолетовото лъчение (UV) може да бъде ключов компонент за предотвратяване на разпространението на COVID-19.
Приложение на UV лъчение за дезинфекция на повърхности, предмети, вода и въздух става все по-разпространено през последните години, тъй като системите за доставяне на радиация стават по-безопасни, по-ефективни и по-лесни за интегриране в околната среда.
UV светлината е невидима за човешкото око и е разделена на UV-A, UV-B и UV-C. UV-C се намира в диапазона от 100 до 280 nm. Лампите, които предлагаме са с бактерицидното действие и основното им излъчване е 254.7 nm. Като резултат на това нашите UV бактерицидни лампи са изключително ефективни при разграждането на ДНК на микроорганизмите, като резултат от това те не могат да се възпроизвеждат и да причиняват заболяване.

Имаме два вида UV стерилизиращи лампи: без Озон (253. nm) и с Озон (185 nm).

Предимство на UV лампите без Озон: Само 20 минути са достатъчни за проветрение, след като UV лампата е работила, можете да влезете в стаята и няма остатъци след дезинфекцията. Недостатък на UV лампите без Озон: Има мъртви точки, които не могат да бъдат дезинфекцирани, UV лъчите не могат да достигнат там и дезинфекцията в дълбочина не може да се проведе. Препоръката е да се използват UV лампи без Озон в празни стаи, стаи без мъртви ъгли, в стаи с лоша вентилация.
Предимство на UV лампите с Озон: Двойна дезинфекция от UV + Озон, стерилизация на места, където дълбока дезинфекция без Озон е невъзможна. Недостатък на UV лампите с Озон: Има силна миризма на Озон по време на употребата им, времето за вентилация трябва да бъде удължено с повече от 40 минути. UV лампите с Озон намират приложение при по-големи пространства и където искаме по-висока степен на Дезинфекция.

Показване на 3 резултата