За Пречистватели

Уредите, които пречистват въздуха от ФПЧ, вируси, бактерии, миризми и др. се нуждаят от регулярна поддръжка, а тези, които имат филтър – от ежегодна смяна с нов! Защо си сменяте филтъра на климатика на автомобила, а за уредите, които пречистват въздуха, който дишате, ЗАБРАВЯТЕ да смените!? Същото се отнася и за UV антибактериалната лампа – тя има до 2 години живот и след това се сменя, дори и да ви се вижда, че свети! При ситуация на задръстен филтър предупреждаваме – уреда върти въздуха, не пречиства нищо, но може и да се повреди! Вие решавате…

Профилактиката е пожелателна, добре е да се извършва веднъж годишно след изтичане на гаранционния срок и включва: тотално разглобяване на уреда, почистване на всички части и препоръки за подмяна на филтър или друг консуматив, ако се налага.

Показване на всички 23 резултата