Филтри и Аксесоари за Пречистватели на въздух

Пречиствателите на въздух се нуждаят от регулярната смяна на филтъра. Това важи и за UV лампата, ако са снабдени с такава.

Ние предлагаме всички HEPA филтри и UV лампи към различните модели Пречистватели на въздух, които се явяват консуматив. Всеки филтър или UV лампа представлява консуматив за конкретен модел Пречиствател на въздух.

При новите модели Пречистватели на въздух има светлинен индикатор, който подсеща, че живота на филтъра е изтекъл. При ситуация на задръстен филтър предупреждаваме – уреда превърта въздуха в помещението, не пречиства нищо, а може и да се повреди!

Смяната на даден вид филтър или UV лампа зависи от честотата на използване на уреда, от качеството на околния въздух. Обикновено живота на филтъра е от 6 до 12 месеца или при индикатор за смяна, сложете нов филтър.

Начина и времето за смяна на всеки конкретен филтър или UV лампа е подробно описан в Инструкцията за работа. Ние предлагаме всички консумативи, които са нужни за нашите модели Пречистватели на въздух.


⇔ Свържете се с нас за безплатна консултация


Показване на 29 резултата

Pin It on Pinterest