Филтри и аксесоари за пречистватели на въздух

Пречиствателите на въздух се нуждаят от регулярната смяна на филтъра. Това важи и за UV лампата, ако са снабдени с такава.

Ние предлагаме всички HEPA филтри и UV лампи към различните модели Пречистватели на въздух, които се явяват консуматив. Всеки филтър или UV лампа представлява консуматив за конкретен модел Пречиствател на въздух.

При новите модели Пречистватели на въздух има светлинен индикатор, който подсеща, че живота на филтъра е изтекъл. При ситуация на задръстен филтър предупреждаваме – уреда върти въздуха в помещението, не пречиства нищо, а може и да се повреди!

Същото се отнася и за UV антибактериалната лампа, ако съответния модел Пречиствател на въздух е оборудван с такава. При UV лампата, след като изминат нейните часове живот, тя вече не е ефективна срещу микроорганизмите във въздуха.

Смяната на даден вид филтър или UV лампа зависи от честотата на използване на уреда, от качеството на околния въздух. Обикновено след една година или при сигнал за смяна, направите подмяната.

Начина и времето за смяна на всеки конкретен HEPA филтър или UV лампа е подробно описан в Инструкцията за работа. Ние предлагаме всички консумативи, които са нужни за нашите модели Пречистватели на въздух. 

Показване на 1–32 от 33 резултата

Pin It on Pinterest