Озонатори

Озонът е вид Кислород с изключителни възможности. Поради мощната си оксидираща способност, Озонът Дезинфекцира, Обезмирисява, Унищожава ( ≥ 99.5% ) Бактерии, Вируси, Мухъл и Плесен, Миризми и др.

Уредът, който произвежда Озон се нарича Озонатор (Озонен генератор). Моделите, които можем да определим, като битови ( до 70, 100, 200 мг/час) не изискват специална инсталация. Просто поставете уреда в помещението и го включете в захранването. Колко дълго ще работи Озонатора – минути или часове, зависи от обема на помещението.

По-мощните професионални модели Озонатори ( 7, 10, 50, 100 или 200 г/час ) изискват при работа в дадено помещение да няма присъствие на хора и животни. След проведената дезинфекция, потребителите трябва да изчакат известно време , обикновено от 30 до 60 минути след спиране на Озонатора. Препоръките за Безопасност са подробно описани в Инструкция към всеки Озонатор.

Уникално за Озона е фактът, че микроорганизмите не изграждат имунитет след третиране с Озон. Озонът е в състояние да достигне до места, които други дезинфектанти не могат да достигнат. Когато Озона се използва професионално, той не поврежда повърхности и не може да ви навреди.

Като природен газ Озона е признат от СЗО, като мощен стерилизиращ и дезинфекционен продукт, даващ ефективното решение за дезинфекция на околната среда, замърсена от Sars-CoV-2. Озонаторите, които предлагаме, действат съобразно Регламентите за биоцидите (ЕС 528 2012), така че можете да сте сигурни, че Вашата система за дезинфекция/озониране е напълно съобразена с най-новото законодателство на ЕС.

РЪКОВОДСТВО за борба срещу COVID-19 използвайки Озон

Показване на 9 резултата

Pin It on Pinterest