Препоръки на Агенцията за опазване на околната среда:

 

EPA предлага три основни метода за подобряване качеството на въздуха в помещенията:

1.    Контрол на източника на замърсяване на въздуха
2.    Подобряване на вентилацията
3.    Покупка на пречиствател на въздуха

Въздушни филтри и въздушни топлообменници в цялата къща

Въздушни филтри в цялата къща, са стандартните филтри на фурните, срещани в повечето домове днес, където  въздухът се прекарва през въздуховод и пасивно се изтегля обратно през вентилационните отвори. Тази система е само умерено ефективна при филтриране предимно на по-големи замърсители, като прах и големи спори на цветен прашец. По същия начин, въздушните топлообменници обменят застоялия въздух  в затворените помещения, с „по-свеж“ външен въздух. Външният “по-свеж” въздух е субективно понятие,  в зависимост от това, дали живеете в провинцията или в относително замърсена градска среда.
Лошо проектирани въздуховоди, вентилационни отвори и изтичане на емисии, са само няколко ат многото фактори, които ограничават ефективността. Недостатъците на въздушните топлообменници включват значителни увеличения на разходите за отопление и охлаждане, и увеличените нива на шум, дори когато са инсталирани в мазето.

Пречистватели на въздух за стая/помещение – Фактор, който трябва да се има предвид

Повечето хора по различни причини, включително подобрена почистваща способност, преносимост, лекота на употреба, монтаж и разходи, избират по-голям пречиствател на въздуха за стая,  колкото за една цяла къща.  Ето един списък на фактори, които трябва да се вземат предвид, когато взимате решение:

1.    Видове технологии за пречистване на въздуха
2.    Размер на площта, която трябва да бъде обхваната
3.    Разходи за устройството и заменяемите части
4.    Консумация на мощност, необходима за максимална производителност
5.    Видове замърсители, с които трябва да се преборим

Преносимите пречистватели на въздуха могат да включват всякаква комбинация от технологии за пречистване на въздуха, като Предварителен-филтър, Йонизация,  Антибактериална UV лампа, HEPA Филтър, Карбонов Филтър, Електростатичен Филтър и TiO2 Филтър (от Титанов Диоксид).  Всяка технология има своите силни и слаби страни по отношение на премахването на определени видове токсини. Няма нито една технология, която може да премахне всеки замърсител от въздуха. За борба с определени видове замърсители, трябва да се избира подходяща технология за пречистване на въздуха. Например,  Антибактериалната UV лампа е по-ефективна срещу микроби и вируси. Пречиствателите на въздух, които предлагат множество вградени технологии, обикновено обхващат по-широк спектър от замърсители. Почистването на въздуха в затворени помещения е един непрекъснат процес, тъй като замърсителите продължават да се вмъкват в нашето пространство за дишане.

 Отрицателни Йони – Йонизация

Многобройни проучвания показват, че наличието на отрицателни йони е полезно за физическото и психическо здраве. Въздухът в закрити помещения е с много ниска концентрация на здравословни отрицателни йони. Планинският въздух, за сравнение, съдържа повече от десет пъти отрицателни йони от тези, намиращи се в градския въздух.  Концентрациите на отрицателни йони често надхвърлят  100,000/см3, какъвто е случаят в района на  водопада в Долината Йосемити в Калифорния  или в близост до най-големия генератор на отрицателни йони в света, водопадът Ниагара, Канада.

Почти всички частици във въздуха имат положителен заряд, докато отрицателните йони имат отрицателен заряд, в който случай, отрицателните йони и частици, магнитно се привличат една към друга, което е причина  частицата да стане твърде тежка, за да остане във въздуха. В резултат на това , частицата ще изпадне от въздуха, което й пречи да се инхалира в дихателните пътища, където тя може да предизвика дихателни и здравословни проблеми.
Според бележития изследоваел на зависимостта между йонизация и здраве, Фред Сойка, в неговата  книга “Ефектът на Йоните”, съществуват повече от  5,000 научни документи на много езици, които съобщават за експерименти с йонизация и всички поддържат заключението, че най-общо казано, предозирането с положителни йони е лошо за вас, но предозирането с отрицателни йони изглежда, че е от полза. Д-р E.Р. Холидей, бележит изследовател, казва, че Отрицателните йони са “витамините на  въздуха”.

Висока Ефективност при участието на Въздушен  (HEPA) Филтър

През Втората Световна Война, Комисията по Атомна Енергия се нуждаеше от филтър за защита на изследователите от радиоактивните частици  прах, които можеха да представляват опасност за здравето им. Появи се HEPA филтърът.  HEPA филтрите, до голяма степен, се считат за най-ефективния вид филтър за твърди частици, като прах и други алергени. HEPA филтрите отстраняват  99.97%  частици с размер до 0.3 микрона, т.е. почти 300 пъти по-малки от диаметъра на човешки косъм. По тази причина HEPA филтрите се използват в среди, които разчитат на високи стандарти за пречистване на въздуха. Хирургическите съоръжения и лаборатории са няклко примера за среди, които използват  HEPA филтри. HEPA филтрите са особено полезни за страдащите от алергии и се препоръчват от Департамента за Вътрешна Сигурност на САЩ.

Ултравиолетова Антибактериална Лампа

Ултравиолетовата светлина притежава точното количество енергия, за да унищожи ефективно ДНК на микро-организмите, включително микроби, вируси, бактерии и спори. Никое друго пречистване на въздуха не е по-ефективно при неутрализирането на микроорганизми,  от ултравиолетовото светлинно излъчване. Центровете за Контрол и Превенция на заболяванията, препоръчват  UV светлинно излъчване за предотвратяване на заболявания и болести.

Активен Карбонов Филтър

Активираният въглерод е въглен, който се обработва с кислород, за да се отворят милиони миниатюрни микроскопични пори между въглеродните атоми, което води до силно адсорбентен материал и образуване на силна химична връзка с миризливи, газообразни и течни замърсители. Tова е най-абсорбиращият наличен филтър за летливи химически изпарения, газове, тютюнев дим и миризми. След улавяне, филтърът не освобождава замърсителите обратно във въздуха.

Активен Кислород (Озон, O3)

Проучванията показват, че озонът е безопасен и ефективен, когато се появява в рамките на стандартите FDA и OSHA на 0.05 ppm (части на милион), и много от тях са установили, че това е най-добрият начин за намаляване или премахване на миризми. Озонът окислява въздушно-преносимите замърсители и след това се превръща обратно в кислород, трансформирайки замърсения въздух в чист и опреснен въздух. Озонът се съдържа естествено във въздуха и в ниски концентрации има миризма на прясна детелина, като след гръмотевична буря.

Според Американското Дружество за Отопление, Охлаждане и Климатици (ASHRAE), Озонът контролира повърхностите с мухъл върху опаковки и стени, и намалява мащабното развитие и гниене.  “Наличието на озон … значително намалява появата на плесен.

А спoред Дружеството на Хладилните Сервизни Инженери (RSES): “Озонът е един от най-чистите и най-мощни известни оксиданти и антибактериални средства.”

Предварителен Филтър / Анти-Бактериален Филтър

Замърсеният въздух най-напред преминава през предварителен филтър, който е предназначен за филтриране на по-големи частици, като прах, козина от домашни любимци и мъх. Той предотвратява запушването и запазва живота на другите филтри, така че повече пори могат да останат в наличие във филтрите от активиран въглерод и HEPA филтри, за по-трудно отстраняемите замърсители.

Фотокаталитичен филтър (TiO2)

Фотокаталитичната технология автоматично унищожава замърсяващите газове и микроорганизми. Филтърната рамка представлява титаниев диоксид в преграда от нетъкани влакна. Един източник на ултра-виолетова светлина поставя началото на фотокаталитичния процес.
Вредни газове като толуен, азотни и серни диоксиди, се елиминират и всякакви микроорганизми, хванати от филтъра, се унищожават. Самовъзстановяването на титановия диоксид от фотокаталитичния процес, гарантира дълъг живот на системата.
Фотокаталитичната технология е одобрена от FDA (Контрол на Храни и Лекарства) за намаляване на бактериите по домашните птици и преработката на свинско месо, и се използва за почистване от пестициди на плодове и зеленчуци.

Метални Колекторни Решетки / Електростатични Филтри

Йонизаторите работят чрез създаване на въздух, плътно наситен със заредени йони, които са причина замърсителите да бъдат магнитно привлечени към металните колекторни решетки, чрез т.н. “електростатично утаяване”. Те могат да уловят ултра-фини частици, малки колкото 0.01 микрона, включително бактерии, тютюнев дим, химически изпарения, вируси и микроби.  Решетката може да бъда извадена за периодично почистване и не се нуждае от подмяна, което може да доведе до значителни икономии в продължение на дълъг период от време.

Pin It on Pinterest